Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt MOJE MIEJSCE

Utworzono dnia 18.11.2014
Czcionka:

  


       Biblioteka Publiczna w  Golinie

bierze udział w projekcie "Moje miejsce".

Projekt "Moje miejsce" to dotacja Towarzystwa Samorządowego przyznana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), na podstawie umowy zawartej między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

Termin realizacji: od 01.09.2014 r. do 30.11.2015 r.

Projekt służy wzmacnianiu zaangażowania młodego pokolenia w kształtowanie przestrzeni i aktywności w środowisku, w którym dorasta. Wzmacnia zainteresowanie sprawami młodego pokolenia. Polega na przedstawieniu przez młodzież (ok. 120 uczniów szkół gimnazjalnych z woj. wielkopolskiego w 10 lokalizacjach) obrazu przestrzeni, w jakiej żyją (wieś, osiedle, miasto) i podjęciu działań, które stworzą nowy kształt przestrzeni lub miejsca – w sensie zagospodarowania i w wymiarze funkcji, jaka się w związku z tym pojawi. Projekt dotyczy realnego wpływu młodych mieszkańców na kształt lokalnego otoczenia, w którym funkcjonują na co dzień. Prowadzi do uwzględnienia punktu widzenia młodzieży w lokalnym procesie decyzyjnym. Wizja miejsca określona z pomocą partnera i wizja społecznej aktywności związanej z tym miejscem stanie się zaczynem zmiany społecznej. Lokalny samorząd wesprze młodzieżowe inicjatywy i określi formy angażowania młodzieży we współdecydowaniu o lokalnych sprawach.

Projekt „Moje miejsce” zaangażuje młode pokolenie w kształtowanie przestrzeni i aktywności w środowisku, w którym dorasta. Nada zupełnie nowy kształt przestrzeni lub miejsca – w sensie zagospodarowania i w wymiarze funkcji, jaka się w związku z tym pojawi. W wyniku projektu młodzi ludzie otrzymają realny wpływ na kształt lokalnego otoczenia. Wizja odnowionego miejsca stanie się zaczynem zmiany społecznej. Lokalny samorząd wesprze młodzieżowe inicjatywy i określi formy angażowania młodzieży we współdecydowaniu o lokalnych sprawach.

 

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla  Demokracji.

Planowane działania

KROK 0 wrzesień 2014

Przygotowanie merytoryczno-organizacyjne w tym opracowanie publikacji (nakład 500 egz.)

Rekrutacja 120 osób (gimnazjalistów) w 10 lokalizacjach woj. wielkopolskiego po 12 osób.

KROK 1 (KOMPETENCJE) od października do grudnia 2014 r.

Przygotowanie młodzieży do sprawnej komunikacji i kreatywnych sesji

Zostaną przeprowadzone po 2 warsztaty dla każdej z dziesięciu 12 - osobowych grupach.

KROK 2 (WIZJA) od stycznia do marca 2015 r.

Po 3 kreatywne warsztaty dla każdej grupy doprowadzą do wyboru miejsca, gdzie ma nastąpić zmiana (plac, skwer, puste miejsce, …), uzgodnienia rodzaju projektowanych form aktywności w zależności od pory roku, uczestniczących osób, trwałego bądź incydentalnego charakteru aktywności, innych czynników, a co najważniejsze – sformułowania wizji. Wizja będzie miała charakter funkcjonalny, czyli będzie przede wszystkim dotyczyć tego, co się ma dziać w danym miejscu, będzie też podporządkowana celowi zwiększającemu możliwość bycia razem – integrację mieszkańców. Istotną częścią wizji będzie też kształtowanie i zagospodarowanie przestrzeni (miejsca) w taki sposób, aby mogło ono służyć projektowanym funkcjom.

KROK 3 (KONCEPCJA) kwiecień – wrzesień 2015

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni i koncepcja funkcji.

Utworzone spośród uczestników zespoły zadaniowe będą opracowywać przy współpracy dorosłych specjalistów koncepcję przestrzennego zagospodarowania danego miejsca. Wizja zostanie przekształcona w konkretny opis / obraz funkcjonalno-przestrzenny, uwzględniający potrzeby młodzieży. Łącznie po 4 warsztaty dla każdego z zespołów zadaniowych. Efekt pracy będzie przedstawiony w formie wizualnej i będzie miał charakter szkicu, obrazu, animacji, prezentacji itp.

KROK 4 (DEBATA i EWALUACJA) październik 2015 r.

Zaprezentowanie wizji, koncepcji, zainicjowanie i organizacja publicznej debaty dot. zagospodarowania w każdym z 10 miejsc, poprzedzone odpowiednią informacją przekazaną lokalnej społeczności.

Debatom będzie towarzyszyć:

1. multimedialna oprawa – zostaną wyprodukowane elementy służące zaprezentowaniu ekspozycji opracowań wizualizacji zagospodarowania miejsc (tablice z rysunkami i zdjęciami);

2. publikacja relacjonująca proces, projekty oraz opis procesu decyzyjnego zmierzającego do realizacji zaprojektowanych rozwiązań;

3. opracowane informacje zawierające elektroniczne wersje prezentacji. W każdej z gmin powstanie plan dotyczący działań jednostki samorządu terytorialnego prowadzących do wsparcia realizacji zaprojektowanych rozwiązań, z udziałem młodzieży uczestniczącej w projekcie i jej otoczenia.

Podczas debat zostaną wręczone nagrody dla uczestników projektu.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie:

  1. Zestaw materiałów warsztatowych.
  2. Dwa podręczniki na początek i na zakończenie projektu.
  3. Poczęstunek podczas warsztatów.
  4. Certyfikat uczestnictwa w projekcie.
  5. Upominek wartości 100,00 zł.

 

HARMONOGRAM: dwa cykle warsztatów w 2014 roku i siedem w roku 2015:

ROK 2014:

28 listopad

12 grudzień

 

ROK 2015:

16 styczeń

13 luty

20 marzec

17 kwiecień

15 maj

12 czerwiec

18 wrzesień

Godzina rozpoczęcia 15.30;  zakończenia 18.00;

miejsce warsztatów:

Biblioteka Publiczna w Golinie

ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12
62-590 Golina

Koordynator lokalny:

Pani Żanetta Matlewska, tel. 693 367117, e-mail: bpgolina@wp.pl

 

Kierownik projektu:

Pani Grażyna Sędziak; tel. 797 901 112; e-mail: biuro@ts.konin.pl

16.01.2015

Utworzono dnia 16.01.2015, 17:22

ZAŁĄCZNIKI:

Program godzinowy warsztatów

Utworzono dnia 18.11.2014, 15:56

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Golinie

ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12
62-590 Golina
tel.: 63 2418 -121
tel. kom 693367117
bpgolina@wp.pl
http://golina.naszabiblioteka.com/

 

FILIA w Przyjmie

Przyjma 124, 62-590 Golina
tel.: 63 241-89-88
 

FILIA w Kawnicach

Kawnice 6, 62-590 Golina
 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zakup nowości wydawniczych

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.

 W roku 2018 Biblioteka Publiczna w Golinie otrzymała dotację w wysokości 9547 złotych.

Dzięki otrzymanym środkom Biblioteka Publiczna w Golinie wraz z filiami
zostanie wzbogacona o wiele nowych, ciekawych pozycji książkowych.

Dyskusyjny Klub Książki

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa